57 ME-mødre ber Helsetilsynet reagere!

| onsdag 31. juli 2013 | 842 Kommentarer »

ME-mammaene har tatt initiativ til å skrive et brev til Helsetilsynet. De sier selv blant annet dette:

Bakgrunnen for klagen er at vi reagerer sterkt på vektlegging av stressteorien og psykososiale aspekter, med de konsekvenser dette medfører, bl.a. feilbehandling og overkjøring av barn og familier.  Dette er en  «Anmodning om vurdering av pliktbrudd ved Oslo Universitetssykehus’ CFS/ME team for Barn og Ungdom«. 

Vi har mottatt en kopi av dette brevet.  Her belyser de mange relevante punkter. ME-foreningen støtter et biomedisinsk syn på sykdommen og vi stiller spørsmål ved at det brukes ulike diagnosekriterier og ulik tilnærming på barn og voksne. 

Mange familier med ME-syke barn har lenge vært bekymret for utredningene som gjøres og behandlingsrådene som gis hos CFS/ME-teamet for barn og ungdom på Rikshospitalet. Bekymringen gjelder i høy grad også de holdninger og råd teamet kommuniserer til helsepersonelllandet over. Familier med ME-syke barn står i en krevende situasjon og er derfor svært sårbare. Det er bakgrunnen for at vi velger å sende dette brevet i fellesskap.

Les brevet i sin helhet her.

Sak oppdatert 21.03.2014. Det opprinnelige brevet til Helsetilsynet er erstattet av en anonymisert utgave.